Văn bản quy phạm pháp luật
BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ CÔNG THƯƠNG

______________

Số: 04/2011/TT-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________________________

Hà Nội,  ngày 16 tháng 2 năm 2011

 

THÔNG TƯ

Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện

______________________

 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và ban hành quy chuẩn kỹ thuật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

 

QUY ĐỊNH:

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện :

- Tập 8 : Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp

Ký hiệu: QCVN QTĐ-8:2010/BCT

(Các tập 1, 2, 3, 4 đã được ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy phạm trang bị điện; tập 5, 6, 7 đã được ban hành theo Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2009).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2011.

Điều 3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Phó thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;

- VCCI, EVN;

- Công báo;

- Website Bộ;

- Lưu: VT, KHCN, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Hoàng Quốc Vượng

Số văn bản 04
Ký hiệu 2011/TT-BCT
Ngày ban hành 16/02/2011
Người ký Hoàng Quốc Vượng
Trích yếu Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật điện
Cơ quan ban hành
Bộ Công thương
Phân loại Thông tư
  Tệp đính kèm
TT4BCT2.DOC (632320 Byte)
TT4BCT1.DOC (65536 Byte)
  Các văn bản khác
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Vụ Kế hoạch
Vụ Tài chính
Vụ Tổ chức cán bộ
Vụ Pháp chế
Vụ Hợp tác quốc tế
Vụ Phát triển nguồn nhân lực
Vụ Thi đua - Khen thưởng
Vụ Khoa học và Công nghệ
Vụ Công nghiệp nặng
Vụ Công nghiệp nhẹ
Vụ Thị trường trong nước
Vụ Thương mại biên giới và Miền núi
Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương
Vụ Thị trường châu Âu
Vụ Thị trường châu Mỹ
Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á
Vụ Chính sách thương mại đa biên
Thanh tra Bộ
Văn phòng Bộ (có đại diện của Văn phòng Bộ tại thành phố Đà Nẵng)
Tổng cục Năng lượng
Cục Quản lý thị trường
Cục Điều tiết điện lực
Cục Quản lý cạnh tranh
Cục Xúc tiến thương mại
Cục Xuất nhập khẩu
Cục Công nghiệp địa phương
Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp
Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin
Cục Hoá chất
Cục Công tác phía Nam
Viện Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp
Viện Nghiên cứu Thương mại
Báo Công thương
Tạp chí Công thương
Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán Bộ Công Thương Trung ương
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.