Tin tức - Sự kiện
   Đang triển khai
CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
   Đang triển khai
Văn bản quy phạm pháp luật
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
Góp ý dự thảo văn bản pháp luật
   Đang triển khai
Trả lời phản ánh của công dân
   Đang triển khai
Cải cách thủ tục hành chính
   Đang triển khai
DỊCH VỤ CÔNG
Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
Các Thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Vụ Tổ chức - Biên chế
Vụ Chính quyền địa phương
Vụ Công chức - Viên chức
Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Vụ Tiền lương
Vụ Tổ chức phi chính phủ
Vụ Cải cách hành chính
Vụ Hợp tác quốc tế
Vụ Pháp chế
Vụ Kế hoạch - Tài chính
Vụ Tổng hợp
Vụ Công tác Thanh niên
Vụ Tổ chức cán bộ
Thanh tra Bộ
Văn phòng Bộ
Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương
Ban Tôn giáo Chính phủ
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Học viện Hành chính Quốc gia
Viện khoa học tổ chức Nhà nước
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Trung tâm Thông tin
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.