Tin tức - Sự kiện
   Đang triển khai
CHIẾN LƯỢC ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN
   Đang triển khai
Văn bản quy phạm pháp luật
Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013
Hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của trường trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân
Hướng dẫn thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
Sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
Góp ý dự thảo văn bản pháp luật
   Đang triển khai
Trả lời phản ánh của công dân
   Đang triển khai
Cải cách thủ tục hành chính
   Đang triển khai
DỊCH VỤ CÔNG
Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
Thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
Các Thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nội vụ
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Vụ Tổ chức - Biên chế
Vụ Chính quyền địa phương
Vụ Công chức - Viên chức
Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Vụ Tiền lương
Vụ Tổ chức phi chính phủ
Vụ Cải cách hành chính
Vụ Hợp tác quốc tế
Vụ Pháp chế
Vụ Kế hoạch - Tài chính
Vụ Tổng hợp
Vụ Công tác Thanh niên
Vụ Tổ chức cán bộ
Thanh tra Bộ
Văn phòng Bộ
Ban Thi đua - khen thưởng Trung ương
Ban Tôn giáo Chính phủ
Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước
Học viện Hành chính Quốc gia
Viện khoa học tổ chức Nhà nước
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Trung tâm Thông tin
Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệ English中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.