Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống rửa tiền Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành và định mức biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn tống đạt giấy tờ của nước ngoài thực hiện thông qua Văn phòng thừa phát lại Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018;Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành giao thông vận tải và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành giao thông vận tải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định danh mục vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Nội vụ và nguyên tắc xác định định mức biên chế trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực Nội vụ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 12 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 03 năm 2018;Nghị định số 121/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2020 và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quy định về nghiệp vụ thị trường mở Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Bãi bỏ Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, khai, nộp phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2015/QĐ-TTg ngày 08/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính để thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại KBNN cấp huyện thành KBNN khu vực trực thuộc KBNN cấp tỉnh thuộc Bộ Tài chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá và việc xét tặng danh hiệu môi trường không khói thuốc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/2/2013 về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; nội dung, chương trình đào tạo chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lái tàu trên đường sắt và Thông tư số 07/2020/TT-BGTVT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ GTVT Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo quy định tiêu chuẩn phong đẳng cấp vận động viên môn Trượt băng và môn Yoga Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 41/2018/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2018 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế thuộc Bộ Tài chính Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành khoa học và công nghệ và định mức biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành khoa học và công nghệ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư về Bộ chỉ tiêu thống kê tình hình trẻ em và xâm hại trẻ em Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT – BYT ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về thu hút, sử dụng và trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn quản lý kinh phí thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu trước bệnh viện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về y tế trường học trong các cơ sở giáo dục Nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành hướng dẫn việc vệ sinh trong cung cấp nước sạch, vệ sinh nguồn nước sinh hoạt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư về quản lý chất lượng một số loại khí dùng trong y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về mã hoá lâm sàng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 94/2018/TT-BTC ngày 5 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực bảo vệ thực vật Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với phụ gia thực phẩm chất tạo ngọt Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Nguyên tắc Đạo đức hành nghề dược Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc đánh giá và công nhận chất lượng bệnh viện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 2 năm 2015 của Bộ Tài chính) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quyết định kèm theo Quy chế mẫu về tổ chức, hoạt động của Quỹ Phát triển đất Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ chuyển đổi thành công ty cổ phần Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện quốc gia, ban hành theo Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg và Quyết định số 02/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành Luật Căn cước công dân và Nghị định số 137/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật căn cước công dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định Danh mục chất cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện; cho thuê, cho mượn thiết bị vô tuyến điện; sử dụng chung tần số vô tuyến điện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Thông tư quy định về quản lý, bảo trì công trình đường sắt quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Bộ Tài chính tiếp thu, giải trình ý kiến đóng góp dự thảo Nghị định về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Hướng dẫn thực hiện về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn khung vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp chuyên ngành và định mức số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp y tế công lập Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2016/TT-NHNN ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động thẻ ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2013/TT-NHNN ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Biểu phí dịch vụ thanh toán qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Báo cáo Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định quản lý an toàn hàng không dân dụng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về cơ chế quản lý đối với Chương trình mục tiêu quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 57/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 5 năm 2014 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 141/2011/TT-BTC Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định khuyến khích phát triển cơ giới hóa đồng bộ trong nông nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Dầu khí (sửa đổi) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về lấn biển Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với xăng, dầu dự trữ quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Chuyển đến trang
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.