Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Hiện nay, Chính phủ đang xây dựng một số Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn nội dung các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo người dân trong và ngoài nước.
Mời bạn đọc nhấn vào các Dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật dưới đây để tham gia góp ý.
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia về trạm khí tượng thủy văn tự động- Hồ sơ kỹ thuật điện tử Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động mặt đất - Phần truy nhập vô tuyến” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà thuộc tuyến quốc lộ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước, do Trung ương quản lý Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2021-2023 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy và chữa cháy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc khí tượng trên cao và Tiêu chuẩn quốc gia về quan trắc khí tượng thủy văn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định chi tiết thi hành Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và hướng dẫn việc cấp giấy phép hoạt động báo in, tạp chí in và báo điện tử, tạp chí điện tử, cơ quan báo chí thực hiện nhiều loại hình báo chí, xuất bản thêm ấn phẩm, mở chuyên trang của báo điện tử, tạp chí điện tử, xuất bản phụ trương, xuất bản bản tin, xuất bản đặc san Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chí xác định sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, thuê, mua sắm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành, hướng dẫn sử dụng, lưu trữ mẫu giấy tờ, Sổ đăng ký nuôi con nuôi và lưu trữ hồ sơ nuôi con nuôi Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng dự án Luật Thống kê sửa đổi (Sửa đổi Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia) Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về sử dụng người chưa đủ 15 tuổi làm việc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về quy chế chứng thực của Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số /2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 40/2016/TT-BTTTT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về đào tạo, cấp, gia hạn, cấp lại, thu hồi chứng chỉ vô tuyến điện viên hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia thực hiện theo phương thức đặt hàng sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn phương pháp định giá và quản lý giá dịch vụ sự nghiệp công quản lý, bảo trì đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng sử dụng nguồn ngân sách trung ương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu giai đoạn 2020 - 2022 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị định số 06/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỉ lệ 1:10.000 và 1:25.000 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Thông tư quy định kỹ thuật về nội dung và ký hiệu bản đồ địa hình quốc gia tỉ lệ 1:10.000, 1:25.000 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 110/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn mua lại, hoán đổi công cụ nợ của Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước và Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo sửa đổi, bổ sung QCVN 86:2015/BGTVT về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp và nhập khẩu mới Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học phổ thông công lập Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên trung học cơ sở công lập Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên tiểu học công lập Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non công lập Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực hành chính sự nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc cấp, gia hạn, hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị thực Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức dự toán khảo sát để lập thiết kế - dự toán công trình bưu chính, viễn thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức dự toán khảo sát để lập Dự án công trình bưu chính, viễn thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Ban hành định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính, viễn thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết thi hành Nghị định số /2020/NĐ-CP ngày tháng năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về việc quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Ngân hàng Nhà nước Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy hoạch băng tần 3600-4000 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 84/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hoá và quảng cáo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động viễn thông đối với đài vô tuyến điện thuộc công trình viễn thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2013/TT-BTNMT ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về việc lập bản đồ hiện trạng, bản vẽ mặt cắt hiện trạng khu vực được phép khai thác khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản và Thông tư số 61/2017/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy trình, phương pháp xác định và các mẫu biểu thống kê sản lượng khoáng sản khai thác thực tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về công tác dinh dưỡng trong bệnh viện Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn công tác kế toán khi thực hiện chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật phương pháp quan trắc hải văn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão và áp thấp nhiệt đới Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư công bố Danh mục khu vực hàng hải thuộc phạm vi quản lý của Cảng vụ hàng hải Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thông tin và Truyền thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành công nghệ thông tin Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nghề nghiệp viên chức âm thanh viên, phát thanh viên, kỹ thuật dựng phim, quay phim thuộc chuyên ngành Thông tin và Truyền thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về an toàn hệ thống thông tin trong hoạt động ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Hồ Chí Minh Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư về việc công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Đồng Tháp, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Đồng Tháp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư về công bố vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Thái Bình, tỉnh Nam Định và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Thái Bình Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định việc phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định một số nhiệm vụ quản lý nhà nước và phối hợp trong triển khai hoạt động chuyên môn đối với hội thể thao quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid – 19 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chức chuyên ngành khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về quản lý lao động, hợp đồng lao động, tiền lương, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về lao động là người giúp việc gia đình theo khoản 2 Điều 161 của Bộ luật Lao động Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định sử dụng giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung, Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không và Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2017/TT-BLĐTBXH ngày 13 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về an toàn sinh học đối với sinh vật biến đổi gen, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật biến đổi gen Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với hàng hóa trong lĩnh vực thông tin và truyền thông Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2014/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 33/2013/TT-NHNN ngày 26/12/2013 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy hoạch băng tần 4800-5000 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 89/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng và Thông tư 42/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định sửa đổi bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực Đăng kiểm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt và Thông tư số 31/2018/TT-BGTVT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định việc đầu tư, mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động in, đúc tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19 tháng 8 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định việc tổ chức đối thoại và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, nộp phí sử dụng đường bộ Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân đối với 33 trường hợp do các bộ, ngành, địa phương trình Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lao động" cho 24 tập thể và 09 cá nhân Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị quyết ban hành mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định Quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đến hết 31/12/2020 Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư Quy định mức thu, nộp phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân đối với 12 tập thể, 03 cá nhân đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân" Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát hoạt động công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân đối với 18 tập thể đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" có thành tích trong thời kỳ kháng chiến Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được giao dịch qua thương mại điện tử Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Lấy ý kiến nhân dân đối với 54 trường hợp đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định quy định về cấp nước sinh hoạt nông thôn Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về Thương mại điện tử Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư ban hành Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế tại Việt Nam Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Hội đồng tiền lương quốc gia và dự thảo Quyết định về việc thành lập Hội đồng tiền lương quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư pháp và tại các cơ quan Tư pháp địa phương Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Nghị định về Đại học quốc gia Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế Xem toàn văn Tải về Xem các góp ý
Chuyển đến trang
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Phó Tổng Giám đốc phụ trách: Lê Việt Đông
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.