Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
(10/03/2020 02:06:00)
Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến [Xem toàn văn]
Họ và tên*
Địa chỉ*
Điện thoại
Fax
Email*
Tiêu đề*
Nội dung*
File đính kèm
(*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.ppt,*.pptx,*.rtf,*.txt,*.zip,*.pdf,*.rar,*.tar)
 
Mã an toàn*
Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp!
Các ý kiến đóng góp
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập
Người gửi: Nguyễn Thị Thu
Email: thuhoain@...
 1/ Tại điểm c Khoản 1 Điều 12; diểm e Khoản 1 Điều 11 và  điểm đ Khoản 1 Điều 10 đề nghị Quý cơ quan soạn thảo sửa thành " Điểm d Khoản 1 Điều 9 Nghị định này".
 2/ Đề nghị cần quy định rõ mức độ tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên (%) để trong thực tế dễ xếp loại đơn vị sự nghiệp thuộc loại hình nào. Chẳng hạn; Nghị định quy định đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo chi thường xuyên  thì mức độ tự đảm bảo kinh phí:...%?
Đơn vị tự đảm bảo một phần..%?
Đơn vị  sự nghiệp do nhà nước đảm bảo chi thường xuyên có nguồn thu thấp ...%?

 3/ Điều 27 có ghi: "Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ .... tại Chương II (mục3) ..." nhưng thực tế toàn bộ Mục 1 Nghị định 16/2015/NĐ-CP cũng không thể hiện trong Dự thảo. Do vậy nội dung Dự thảo cũng chưa rõ ràng phần tự chủ về Tổ chức bộ máy, Tự chủ về nhân sự, Hội đồng quản lý... 
Riêng phần tự chủ về nhân sự đề nghị bổ sung nội dung: Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo một phần chi thường xuyên được quyết định số lượng người làm việc và phải thành lập Hội đồng quản lý để quyết định những vấn đề quan trọng trong quá trình hoạt động của đơn vị.

Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.