Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
(10/08/2020 03:05:00)
Bộ Công Thương đang dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. [Xem toàn văn]
Họ và tên*
Địa chỉ*
Điện thoại
Fax
Email*
Tiêu đề*
Nội dung*
File đính kèm
(*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.ppt,*.pptx,*.rtf,*.txt,*.zip,*.pdf,*.rar,*.tar)
 
Mã an toàn*
Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp!
Các ý kiến đóng góp
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
Người gửi: Trần Xuân Trịnh
Email: trantrinh19722@...
 Tôi không chọn phương án nào vì phương án nào cũng kìm hãm sự phát triển của dân.Tôi chưa thấy hợp lý Vi nó không kích thích người dân phát triển kinh tế. 
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
Người gửi: Trần Đại Hiền
Email: daihienda@...
 Theo tôi việc chọn phương pháp tính tiền điện theo các phương án chỉ là cách điện lực và bộ công thương đang định hướng dư luận và sai bản chất vấn đề. Vấn đề mấu chốt là căn cứ nào để xây dựng mức giá bán điện, giá vốn của toàn ngành là bao nhiêu? Lợi nhuận thực hiện là bao nhiêu %? Số % kw điện hỗ trợ, % kw điện thu đúng thu đủ, % phải thu cao bù cho phần hỗ trợ. Theo tôi nên dùng 3 mức là hợp lý!
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
Người gửi: Phạm Huy Tú
Email: tuphamhuy@...
 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ
 
      Sau khi nghiên cứu dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, tôi có một số ý kiến sau:
 
1. Giá bán điện bình quân cho các hộ tiêu dùng là 1864,44 đ/kwh hay 2141,47 đ/kwh ?
 
     Từ ngày 20/3/2019, bộ Công Thương công bố giá bán lẻ điện bình quân là 1864,44 đ/kwh, nhưng thực tế các hộ tiêu dùng điện phải trả là  2141,47 đ/kwh ? cao hơn giá công bố 14,86% (2141.47/1864,44).
     Giá bình quân 2141,47 đ/kwh được tính toán như sau:
     Giá bán lẻ bình quân cho các hộ tiêu dùng điện chính là số bình quân gia quyền giữa giá của từng bậc nhân với tỷ trọng của bậc đó rồi cộng lại. (Lưu ý nếu tỷ trọng được dùng là số % thì phải chia cho 100). 
     Tỷ trọng của từng bậc sử dụng trong bài này được tổng hợp từ tỷ trọng của 12 bậc do thứ trưởng Bộ Công Thương công bố trên vnexpress ngày 4/5/2019. Từ 12 bậc này đủ điều kiện để đưa về  6 bậc tương ứng đang áp dụng hoặc 5 bậc theo phương án 1 đang lấy ý kiến..Tổng tỷ trọng của các bậc phải là 1 nếu tính theo số thập phân, là 100 nếu tính theo %. Tỷ trọng của từng bậc có biến động nhưng rất nhỏ nên có thể sử dụng cho nhiều năm. 
 
     Bảng 1. Theo giá bậc thang 6 bậc hiện đang áp dụng.
TT bậc Số kwh theo bậc Tỷ trọng hộ dùng điện theo bâc (%)
  Giá bán    theo
theo bậc (đ) (e) = (c) x (d)
Giá b/q là tổng của 6 bâc cột (e)
(a)   (b) (c)   (d)     (e)
1 0-50 13,97 1 678 23441,7
2 51-100 17,71 1 734 30709,1
3 101-200 36,47 2 014 73450,6
4 201-300 15,65 2 536 39688,4
5 301-400 6,65 2 834 18846,1
6 %26gt;400 9,57 2 927 28011.4
100,00   214147,3/100
= 2141,47 (đ)
       Ghi chú: Các số liệu về giá đều chưa tính thuế VAT
 
       Bảng 2. Theo giá bậc thang 5 bậc  (phương án1) đang lấy ý kiến
        Theo phương án 1 Bộ không đưa số tuyệt đối về giá của từng bậc mà chỉ đưa tỷ lệ % so với giá bán lẻ bình quân (cột d). Nếu dùng số bán điện bình quân  là 1864,44đ/kwh thi có thể tính ra số tuyệt đối tương ứng (cột e)
 
TT bậc Số kwh theo bậc
(kwh) Tỷ trọng  từng bâc  (%) Tỷ lệ so với mức bán lẻ điện bình quân (%) Mức giá từng bậc theo giá b/q 1864,44đ/kwh
(e=d x 1864,44)
   (đông) g= (c x e)/100
Giá b/q là tổng của 5 bâc cột (g)/100
(a) (b) (c) (d) (e) (g)
1    0 -100 31,68 90 1678,0 53158,91
2 101- 200 36,47 108 2013,6 73435,81
3 201- 400 22,3 141 2628,9 58623,59
4 401- 700 6.43 160 2983,1 19181,37
5 %26gt;700 3,14 168 3132,3 9835,29
   100 214234,97/100
=2142,35 đ
         Ghi chú: Các số liệu về giá đều chưa tính thuế VAT
 
       So sánh kết quả tinh toán ở bảng 1 (đang áp dụng) và bảng 2 (đang xin ý kiến) thì thấy có sự trùng hợp về giá bán lẻ điện bình quân cho các hộ gia đình (2141,47 (đ)/kwh đang áp dụng và (2142,35 đ/kwh ở phương án1 đang xin ý kiến). Sự trùng hợp với độ chênh không đáng kể trên, theo tôi không phải là ngẫu nhiên mà là cố ý của Bộ Công Thương ?. Điều đó có thể khẳng định Bộ Công Thương không dùng giá bán lẻ bình quân được công bố rộng rãi là 1864,44 đ/kwh mà dùng số liệu khác?. Mặc dù giá tuyệt đối cột (e) đã sử dụng giá bình quân là1864,44 đ/kwh. Ẩn số ở đây là quy định tỷ lệ (%) so với giá bán lẻ bình quân ở từng bậc. Bộ căn cứ vào cơ sở nào để quy định tỷ lệ các bậc tương ứng là 90%, 108% 141%, 160% và 168% ? phải chăng đây là sự điều chỉnh chủ quan về tỷ lệ để đạt mức giá bán lẻ bình quân là 2142,35 đ/kwh thay vì 1864,44 đ/kwh. Rất cần sự giải thích ???.
 
       Đề xuất. Tôi đồng ý biểu giá điện tiêu dùng theo 5 bậc và có thể rút xuống 4 bậc bằng cách nhất quán sử dụng giá bán lẻ điện bình quân là 1864,44 đ/kwh. Cụ thể như bảng tính dưới đây:
 
TT bậc Số kwh theo bậc
(kwh) Tỷ trọng  từng bâc  (%) Tỷ lệ so với mức bán lẻ điện bình quân (%) Mức giá từng bậc theo giá b/q 1864,44đ/kwh
(e=d x 1864,44)
   (đông) g= (c x e)/100
Giá b/q là tổng của 5 bâc cột (g)/100
(a) (b) (c) (d) (e) (g)
1    0 -100 31,68 90 1678,00 53158,91
2 101- 200 36,47 98 1827,15 66636,20
3 201- 400 22,3 110 2,050,88 45734,71
4 401- 700 6,43 115 2144,11 13786,60
5 %26gt;700 3,14 130 2423,77 7610,64
   100 186927.07/100
=1869.27 đ
            Ghi chú: Các số liệu về giá đều chưa tính thuế VAT
 
       Đề xuất trên đây có một số ưu điểm sau:
- Vẫn giữ được giá bán điện bình quân do Bộ Công Thương công bố là1864,44 đ/kwh
- Người sử dụng điện dưới 200 kwh phải trả dưới giá bình quân, nhóm sử dụng 100kwh chỉ phải trả 90% giá bình quân như phương án 1. Các nhóm còn lại cũng phải trả thấp hơn giá 6 bậc đang áp dụng. Giá cao nhất trên 700 kwh chỉ là 2423,77 đ trong khi đó giá hiện đang áp dụng trên 400 kwh đã là 2927 đ.
- Sự chênh lệch giữa các bậc nhỏ (bậc 3 chỉ tăng 10%, bậc 4 là 15%, bậc 5 là 30% so với giá bình quân) nên khắc phục được hiện tượng tăng đột biến.
- Vẫn có tác dụng khuyến khích tiết kiệm điên.
- Có thể gộp bậc 1 vào bậc 2 thành 4 bậc mà vẫn giữ được giá bậc 1 dưới giá bình quân.
 
2. Không nên áp dụng phương án 2 với các lý do sau:
 
Một giá bán lẻ điện có các nhược điểm sau:
- Bộ Công Thương không thể lý giải cơ sở nào để xác định một giá bán điện bằng 145% hay 155% giá bán điện bình quân.
- Áp dụng một giá lại khuyến khích hộ gia đình dùng nhiều điện (hộ dùng nhiều có lợi, hộ dùng ít chịu thiệt) như các chuyên gia đã phân tích. Điều này trái với chủ trương tiết kiệm điện hiện nay.
- Bộ Công Thương không thể dùng lệnh hành chính cấm các hộ gia đình tháng này dùng giá bậc thang, tháng sau dùng một giá mà chỉ được thay đổi sau 1 năm (khiếu nại sẽ tăng cao và EVN sẽ không thể đáp ứng kịp).
 
         Trên đây là một số ý kiến của tôi để Quý cơ quan tham khảo. Xin trân trọng cảm ơn và xin được phúc đáp.
                                                                
 
 Phạm Huy Tú
Cán bộ hưu trí 
 
File đính kèm:
gop-y-gia-dien-2021-cp_hp71ji2e.docx
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện
Người gửi: Trần Thúc Kham
Email: khamsctbd@...
 Theo Tôi, chọ Phương án 1 vì:
Cách tính 5 bậc để người sử dụng điện nhiều có ý thức tiết kiệm điện. Cách này đơn giản, dễ kiểm tra... 
Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.