Văn bản quy phạm pháp luật » Loại văn bản » Nghị định
Cơ cấu tổ chức (615) Vi phạm hành chính (220) Thuế - Lệ phí (199)
Doanh nghiệp (164) Chính sách (160) Lao động - Tiền lương (151)
Hành chính (143) Luật (131) Tài chính - Ngân hàng (117)
Đất đai - Nhà ở (104) Đầu tư (69) Y tế - Sức khỏe (65)
Xuất - Nhập khẩu (65) Tư pháp (62) Quốc phòng (60)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
37/2015/NĐ-CP 22/04/2015 Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
36/2015/NĐ-CP 17/04/2015 Quy định tiêu chí thành lập Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động của Hải quan các cấp
35/2015/NĐ-CP 13/04/2015 Về quản lý, sử dụng đất trồng lúa
34/2015/NĐ-CP 31/03/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
33/2015/NĐ-CP 27/03/2015 Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
32/2015/NĐ-CP 25/03/2015 Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
31/2015/NĐ-CP 24/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia
30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
29/2015/NĐ-CP 15/03/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
28/2015/NĐ-CP 12/03/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
27/2015/NĐ-CP 10/03/2015 Quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo Nhân dân", "Nhà giáo Ưu tú"
26/2015/NĐ-CP 09/03/2015 Quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội
24/2015/NĐ-CP 27/02/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa
23/2015/NĐ-CP 16/02/2015 Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch
22/2015/NĐ-CP 16/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
21/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định về nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác
20/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
19/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
18/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
17/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị nghiệp công lập
15/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
14/2015/NĐ-CP 13/02/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt
13/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định số 86/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
12/2015/NĐ-CP 12/02/2015 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế
11/2015/NĐ-CP 31/01/2015 Quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong nhà trường
10/2015/NĐ-CP 28/01/2015 Quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo
09/2015/NĐ-CP 22/01/2015 Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
08/2015/NĐ-CP 21/01/2015 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
07/2015/NĐ-CP 16/01/2015 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
06/2015/NĐ-CP 13/01/2015 Ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
05/2015/NĐ-CP 12/01/2015 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
03/2015/NĐ-CP 06/01/2015 Quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường
02/2015/NĐ-CP 02/01/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 162/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về chế độ tiền lương, chế độ trang phục đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước và chế độ ưu tiên đối với kiểm toán viên nhà nước
01/2015/NĐ-CP 02/01/2015 Quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới
128/2014/NĐ-CP 31/12/2014 Về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
127/2014/NĐ-CP 31/12/2014 Quy định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
126/2014/NĐ-CP 31/12/2014 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
125/2014/NĐ-CP 29/12/2014 Sửa đổi, bổ sung quy định về dịch vụ giám định thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006
124/2014/NĐ-CP 29/12/2014 Sửa đổi Khoản 6 Điều 31 Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
123/2014/NĐ-CP 25/12/2014 Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ
122/2014/NĐ-CP 25/12/2014 Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra y tế
121/2014/NĐ-CP 24/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Công ước Lao động hàng hải năm 2006 về chế độ lao động của thuyền viên làm việc trên tàu biển
120/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
119/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Dạy nghề, Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng về khiếu nại, tố cáo
118/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
117/2014/NĐ-CP 08/12/2014 Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn
116/2014/NĐ-CP 04/12/2014 Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
115/2014/NĐ-CP 03/12/2014 Quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước
1 - 50 | 3149Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Phạm Việt Dũng
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.