Văn bản chỉ đạo điều hành » Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7967/VPCP-KSTT 23/09/2020 V/v xử lý thông tin báo nêu
339/TB-VPCP 22/09/2020 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương ngày 26 tháng 8 năm 2020
337/TB-VPCP 21/09/2020 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
1433/QĐ-TTg 21/09/2020 Về việc điều động, bổ nhiệm ông Lê Minh Hoan giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
335/TB-VPCP 19/09/2020 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp lần thứ tư Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
7833/VPCP-CN 18/09/2020 Kiểm tra, xử lý thông tin báo Tiền phong nêu về giấy phép hoạt động tại thành phố Hải Phòng
7824/VPCP-CN 18/09/2020 V/v Đề án giao quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý
7823/VPCP-CN 18/09/2020 V/v kiến nghị xử lý các bất cập trong việc đấu thầu các dự án thành phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông
1429/QĐ-TTg 18/09/2020 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016 - 2021
1267/TTg-NN 18/09/2020 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Hải Dương
7772/VPCP-KGVX 17/09/2020 V/v xử lý thông tin báo nêu
1426/QĐ-TTg 17/09/2020 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021
1425/QĐ-TTg 17/09/2020 Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Hùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam
1424/QĐ-TTg 17/09/2020 Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2016 - 2021
1423/QĐ-TTg 17/09/2020 Phê duyệt Đề án Thí điểm tự chủ của Bệnh viện K giai đoạn 2020 - 2022
1422/QĐ-TTg 17/09/2020 Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nam Định đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050
1421/QĐ-TTg 17/09/2020 Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1259/TTg-KTTH 17/09/2020 V/v tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tiêu dùng và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.
7732/VPCP-NN 16/09/2020 V/v kiểm tra, xử lý thông tin báo Sài Gòn Giải Phóng nêu về phá rừng tại tỉnh Phú Yên
7731/VPCP-NN 16/09/2020 V/v triển khai Kế hoạch Quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
333/TB-VPCP 16/09/2020 Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 mở rộng
1258/CĐ-TTg 16/09/2020 V/v tập trung ứng phó với bão số 5 năm 2020
7709/VPCP-CN 15/09/2020 V/v phản ánh trên Tạp chí Diễn đàn doanh nghiệp
7695/VPCP-CN 15/09/2020 V/v xử lý thông tin báo nêu
1413/QĐ-TTg 15/09/2020 Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050
1412/QĐ-TTg 15/09/2020 Phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thành phố Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
1409/QĐ-TTg 15/09/2020 Ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 120/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030
131/NQ-CP 15/09/2020 Về việc bổ sung các quy định tại Phụ lục Danh mục các quy hoạch được tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 của Luật Quy hoạch ban hành kèm theo Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ
1244/CĐ-TTg 15/09/2020 Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 và các dự án công trình trọng điểm ngành Giao thông vận tải
1402/QĐ-TTg 14/09/2020 Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021
326/TB-VPCP 13/09/2020 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
7625/VPCP-V.I 12/09/2020 V/v xử lý thông tin báo Thanh Niên nêu liên quan đến văn bằng, chứng chỉ giả
1234/TTg-NN 12/09/2020 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
7566/VPCP-KGVX 11/09/2020 V/v xử lý thông tin báo nêu
7552/VPCP-CN 11/09/2020 V/v xử lý thông tin báo nêu
7541/VPCP-CN 11/09/2020 V/v triển khai các dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn qua tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị
372/QĐ-BCĐQGTCTD 11/09/2020 Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
36/CT-TTg 11/09/2020 Về chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong mùa khô 2020 - 2021 ở Đồng bằng sông Cửu Long
1399/QĐ-TTg 11/09/2020 Về việc bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Lê Đức Thái giữ chức Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
1398/QĐ-TTg 11/09/2020 Về việc bổ nhiệm đồng chí Đại tá Lê Quang Đạo giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng
1397/QĐ-TTg 11/09/2020 Về việc bổ nhiệm đồng chí Đại tá Hà Tất Đạt giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng
1396/QĐ-TTg 11/09/2020 Về việc bổ nhiệm đồng chí Chuẩn Đô đốc Trần Thanh Nghiêm giữ chức Tư lệnh Quân chủng Hải Quân, Bộ Quốc phòng
1395/QĐ-TTg 11/09/2020 Về việc bổ nhiệm đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc giữ chức Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng
1394/QĐ-TTg 11/09/2020 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tài chính toàn diện
129/NQ-CP 11/09/2020 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2020
128/NQ-CP 11/09/2020 Về các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phát triển các vùng kinh tế trọng điểm
1233/TTg-NN 11/09/2020 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
7515/VPCP-NN 10/09/2020 V/v Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, khu rừng đặc dụng giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030
7510/VPCP-KGVX 10/09/2020 V/v tổng hợp vướng mắc về thực hiện Nghị quyết số 32/NQ-CP
7503/VPCP-NN 10/09/2020 V/v kiểm tra, xử lý thông tin báo nêu về vi phạm pháp luật về đê điều tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương
1 - 50 | 39395Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.