Nguồn lực khoa học công nghệ

Nhân lực KH&CN
31/08/2010 15:03:00

Nhân lực KH&CN

 
Tình hình chung
Theo “Cẩm nang về đo lường nguồn nhân lực KH&CN”, của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, xuất bản ở Paris năm 1995, thì nhân lực KH&CN bao gồm những người: 1) Đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng và làm việc trong một ngành KH&CN; 2) Đã tốt nghiệp đại học và cao đẳng, nhưng không làm việc trong một ngành KH&CN nào; 3) Chưa tốt nghiệp đại học và cao đẳng, nhưng làm một công việc trong một lĩnh vực KH&CN đòi hỏi trình độ tương đương.
Hiện nay, các lực lượng tham gia hoạt động KH&CN nước ta, gồm 5 thành phần chủ yếu sau đây:
1. Cán bộ nghiên cứu trong các viện, trường đại học.
2. Cán bộ kỹ thuật, công nghệ (kỹ thuật viên, kỹ sư, kỹ sư trưởng, tổng công trình sư) làm việc trong các doanh nghiệp.
3. Các cá nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội yêu thích khoa học kỹ thuât, có sáng kiến cải tiến, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống.
4. Cán bộ quản lý các cấp (kể cả quản lý doanh nghiệp) tham gia hoặc chỉ đạo công việc nghiên cứu phục vụ hoạch định các quyết sách, quyết định quan trọng trong thẩm quyền của mình.
5. Trí thức người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Ước tính, năm 2004 có tới hơn 195.000 người tốt nghiệp đại học và cao đẳng, hơn 5000 người tốt nghiệp sau đại học (gồm tiến sĩ, thạc sĩ, chuyên khoa I và chuyên khoa II). Như vậy, tính đến cuối năm 2004, đội ngũ cán bộ KH&CN tiềm năng của Việt Nam lên tới gần khoảng 2 triệu 200 nghìn người có trình độ đại học và cao đẳng (trong đó, có khoảng trên 14.400 tiến sĩ và trên 24.000 thạc sĩ). Tuy nhiên, số lượng cán bộ KH&CN làm việc trực tiếp trong lĩnh vực NCPT vẫn chiếm một tỷ lệ hết sức khiêm tốn trong tổng số cán bộ KH&CN đã nêu.
 
Đào tạo nhân lực KH&CN
 
Đào tạo sau đại học
Năm 2004, tổng số cán bộ KH&CN hoàn thành đào tạo sau đại học ở nước ta 5.654 người, tăng 17% so với năm trước. Số lượng tăng thêm chủ yếu tập trung vào sinh viên cao hoc và chuyên khoa II. (xem Bảng 1).
Bảng1. Sinh viên tốt nghiệp đào tạo sau đại học trong năm 2003 và 2004
 
Số sinh viên tốt nghiệp
2003
2004
1. Nghiên cứu sinh
336
337
2. Cao học
3.490
4.359
3. Chuyên khoa I
991
916
4. Chuyên khoa II
89
42
 
Tổng
 
4.820
 
5.654
Nguồn: Thống kê cao đẳng và đại học năm học 2003-2004/Bộ GD-ĐT
 
Đào tạo đại học, cao đẳng
Tổng số sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng nước ta năm 2004 là 195.633 người, tăng 18% so với năm 2003. Trong đó, sinh viên tốt nghiệp đại học là 134.508 người, tăng 22%; số sinh viên tốt nghiệp cao đẳng là 61.125, tăng 10%. Tuy nhiên, số sinh viên tốt nghiệp đại học hệ tập trung (hay còn gọi là hệ chính quy) chỉ chiếm khoảng một nửa (52%), con số này ở hệ cao đẳng là 71% (xem Bảng 2).
Bảng2. Sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng trong năm 2003 và 2004
 
Số sinh viên tốt nghiệp
2003
2004
A. Đại học
110.140
134.508
1. Hệ tập trung
68.528
69.757
2. Các hệ khác
41.612
64.751
B. Cao đẳng
55.562
61.125
1. Hệ tập trung
44.704
43.094
2. Các hệ khác
10.858
18.031
 
Tổng cộng
 
165.702
 
195.633
Nguồn: Thống kê cao đẳng và đại học năm học 2004-2005/Bộ GD&Đ
 
2.3.1.2.3. Đào tạo trung học chuyên nghiệp, dạy nghề
Năm 2004, tổng số học sinh đã tốt nghiệp các trường trung học chuyên nghiệp và dạy nghề dài hạn của nước ta tăng cao so với năm 2003, với số lượng là 68.815 người, tăng 41%. (xem Bảng 3).
Bảng 3. Số sinh viên tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp, dạy nghề
 
Số sinh viên tốt nghiệp
2003
2004
Trung học chuyên nghiệp
36.738
51.675
Dạy nghề dài hạn
12.143
17.140
 
Tổng cộng
 
48.881
 
68.815
Nguồn: Thống kê cao đẳng và đại học năm học 2004-2005/ Bộ GD&ĐT
 
Cán bộ công chức và giảng viên trong các trường đại học và cao đẳng
Tổng số cán bộ công chức và giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng năm 2004 là 119.159 người,trong đó, có 6.223 tiến sĩ, 14.539 thạc sĩ và 26.120 người có trình độ đại học và cao đẳng (xem Bảng .4).
Bảng.4. Cán bộ công chức và giảng viên trong các trường đại học và cao đẳng năm 2004
 
 
Tổng
 
Chia theo cấp
 
Chia theo loại hình
 
số
Đại học
Cao đẳng
Công lập
Bán công
Dân lập
I. Cán bộ công chức
71.513
50.239
21.274
63.517
1.974
6.022
- Nữ
31.617
21.589
10.028
28.832
694
2.091
II- Giảng viên
47.646
33.969
13.677
39.993
1.641
6.012
Trong đó:
 
 
 
 
 
 
- Nữ
19.275
12.943
6.332
16.930
514
1.831
- Giáo sư
417
413
4
328
3
86
- Phó giáo sư
1.871
1.838
33
1.513
60
298
Cơ cấu trình độ chuyên môn
47.646
33.969
13.677
39.993
1.641
6.012
1. Tiến sĩ
6.223
5.977
246
4.571
316
1.336
2. Thạc sĩ
14.539
11.460
3.079
12.243
555
1.741
3.Chuyên khoa I và II
522
507
15
504
0
18
4. Đại học
24.800
15.371
9.429
21.271
754
2.775
5. Cao đẳng
798
242
556
764
0
34
6. Khác
764
412
352
640
16
108
 
 
Nguồn: Thống kê cao đẳng và đại học năm học 2004-2005/ Bộ GD&ĐT
In bài
Các tin khác
Kinh phí đầu tư cho KH&CN
Cơ sở vật chất kỹ thuật của các tổ chức KH&CN
Thông tin KH&CN - Techmart Việt Nam
Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng
Sở hữu trí tuệ
Hợp tác quốc tế về KH&CN và hội nhập quốc tế về KH&CN
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.