Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2010

BỘ TÀI CHÍNH
Phụ lục số 04/CKTC-NSNN
DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NSTW, CHI NSĐP THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 3234/QĐ-BTC ngày 21/12/2009
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2010)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT
Chỉ tiêu
Dự toán
Chia ra
năm 2010
NSTW
NSĐP
A
B
1 = 2 + 3
2
3
A
Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước
582,200
(1) 370,436
(1) 211,764
I
Chi đầu tư phát triển
125,500
69,300
56,200
 
Trong đó:
 
 
 
1
Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề
20,275
8,416
11,859
2
Chi khoa học - công nghệ
4,088
1,939
2,149
II
Chi trả nợ và viện trợ
70,250
70,250
 
III
Chi phát triển sự nghiệp KT-XH, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính
335,560
200,996
134,564
 
Trong đó:
 
 
 
1
Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề
84,700
19,000
65,700
2
Chi khoa học - công nghệ
5,090
3,850
1,240
IV
Chi cải cách tiền lương
35,490
22,090
13,400
V
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
100
 
100
VI
Dự phòng
15,300
7,800
7,500
B
Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN
67,074
56,954
10,120
C
Chi từ khoản vay ngoài nước về cho vay lại
16,270
16,270
 
 
Tổng số (A+B+C)
665,544
443,660
221,884
Ghi chú:  (1) Bao gồm cả 53.455 tỷ đồng để thực hiện bổ sung có mục tiêu cho NSĐP

              (2) Bao gồm cả 52.736 tỷ đồng chi bổ sung cân đối (38.754 tỷ đồng) và bổ sung để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu đến mức 650.000 đồng/tháng (13.982 tỷ đồng).
(Nguồn Cổng TTĐT Bộ Tài chính)

Các tin khác
Dự toán thu cân đối Ngân sách Nhà nước năm 2010
Cân đối nguồn thu, chi dự toán NSNN và NSĐP năm 2010
Cân đối dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2010
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2010
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.