Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2010

BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 08/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA,
CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 3234/QĐ-BTC ngày 21/12/2009
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2010)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT
Tên chương trình, dự án
Dự toán
năm 2010
Chia ra
Vốn ĐTPT
 
 
 
Vốn SN
 
Tổng số
15,984,568
6,294,200
9,690,368
I
Tổng số các chương trình mục tiêu quốc gia
10,858,500
2,562,000
8,296,500
1
Chương trình giảm nghèo
780,000
273,000
507,000
2
Chương trình về việc làm
456,000
420,000
36,000
3
Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
1,098,500
970,000
128,500
4
Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình
770,000
 
770,000
5
Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS
1,720,000
260,000
1,460,000
6
Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm
230,000
15,000
215,000
7
Chương trình văn hoá
626,000
386,000
240,000
8
Chương trình giáo dục - đào tạo
4,400,000
 
4,400,000
9
Chương trình phòng, chống tội phạm
210,000
120,000
90,000
10
Chương trình phòng, chống ma tuý
440,000
100,000
340,000
11
Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
60,500
18,000
42,500
12
Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu
67,500
 
67,500
II
Chương trình 135 giai đoạn II
3,701,068
2,307,200
1,393,868
III
Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
1,425,000
1,425,000
 
(Nguồn Cổng TTĐT Bộ Tài chính)
 

Các tin khác
Dự toán chi NSTW của từng Bộ, cơ quan Trung ương năm 2010
Dự toán chi Ngân sách Trung ương theo lĩnh vực năm 2010
Dự toán các khoản thu quản lý qua NSNN năm 2010
Dự toán chi Ngân sách Nhà nước, chi NSTW, chi NSĐP theo cơ cấu chi năm 2010
Dự toán thu cân đối Ngân sách Nhà nước năm 2010
Cân đối nguồn thu, chi dự toán NSNN và NSĐP năm 2010
Cân đối dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2010
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2010
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.