Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2010

BỘ TÀI CHÍNH
Phụ lục số 02/CKTC-NSNN
CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 3234/QĐ-BTC ngày 21/12/2009
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2010)
Đơn vị tính: Tỷ đồng
 
STT
Chỉ tiêu
Dự toán
năm 2010
A
Ngân sách trung ương
 
I
Nguồn thu ngân sách trung ương
303,472
1
Thu ngân sách trung ương hưởng theo phân cấp
302,472
 
- Thu thuế, phí và các khoản thu khác
297,472
 
- Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại
5,000
2
Thu chuyển nguồn
1,000
II
Chi ngân sách trung ương
423,172
1
Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách trung ương theo phân cấp
316,981
2
Bổ sung cho ngân sách địa phương
106,191
 
- Bổ sung cân đối
(1)
52,736
 
- Bổ sung có mục tiêu
53,455
III
Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước
119,700
B
Ngân sách địa phương
 
I
Nguồn thu ngân sách địa phương
265,219
1
Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
159,028
2
Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
106,191
 
- Bổ sung cân đối
52,736
(1)
 
- Bổ sung có mục tiêu
53,455
3
Thu chuyển nguồn
 
II
Chi ngân sách địa phương
265,219
1
Chi cân đối ngân sách địa phương
211,764
2
Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu
53,455
3
Chi chuyển nguồn
 
Ghi chú: (1) Bao gồm cả số bổ sung cho NSĐP để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu đến mức 650.000 đồng/tháng
(Nguồn Cổng TTĐT Bộ Tài chính)
Các tin khác
Cân đối dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2010
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2010
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.