Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2010

BỘ TÀI CHÍNH Phụ lục số 06/CKTC-NSNN

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 3234/QĐ-BTC ngày 21/12/2009
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2010)

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT
Chỉ tiêu
Dự toán
năm 2010
A
Tổng số chi cân đối ngân sách trung ương
(1)
370,436
I
Chi đầu tư phát triển
69,300
1
Chi đầu tư xây dựng cơ bản
64,100
 
Trong đó:
 
 
- Chi xây dựng cơ bản
57,467
 
- Chi dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
1,425
 
- Đầu tư cho các dự án trọng điểm dầu khí
3,500
2
Chi xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch
180
3
Góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế
20
4
Chi cho vay chính sách (hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, nhà ở cho người nghèo, cho vay hộ đồng bào nghèo vùng ĐBSCL,…)
300
5
Chi bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi
3,700
6
Chi hỗ trợ doanh nghiệp công ích, quốc phòng
200
7
Chi bổ sung dự trữ quốc gia
800
II
Chi trả nợ và viện trợ
70,250
1
Chi trả nợ
69,370
2
Chi viện trợ
880
III
Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính
200,996
1
Chi quốc phòng
42,700
2
Chi an ninh
20,500
3
Chi đặc biệt
367
4
Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề
19,000
5
Chi y tế
12,000
6
Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình
770
7
Chi khoa học, công nghệ
3,850
8
Chi văn hoá thông tin
1,510
9
Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn
740
10
Chi thể dục thể thao
400
11
Chi lương hưu và bảo đảm xã hội
56,140
12
Chi sự nghiệp kinh tế
17,459
13
Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường
980
14
Chi quản lý hành chính
23,700
15
Chi trợ giá mặt hàng chính sách
550
16
Chi khác
330
IV
Chi cải cách tiền lương
22,090
V
Dự phòng
7,800
B
Chi từ các khoản thu được quản lý qua NSNN
56,954
C
Chi từ nguồn vay ngoài nước về cho vay lại
16,270
 
Tổng số (A+B+C)
443,660

Ghi chú: (1) Đã loại trừ chi bổ sung cân đối và chi bổ sung từ NSTW cho NSĐP để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu đến mức 650.000 đồng/tháng theo quy định là 52.736 tỷ đồng. Kể cả khoản này thì tổng chi cân đối NSTW năm 2010 là 423.172 tỷ đồng.
(Nguồn Cổng TTĐT Bộ Tài chính)
Các tin khác
Dự toán các khoản thu quản lý qua NSNN năm 2010
Dự toán chi Ngân sách Nhà nước, chi NSTW, chi NSĐP theo cơ cấu chi năm 2010
Dự toán thu cân đối Ngân sách Nhà nước năm 2010
Cân đối nguồn thu, chi dự toán NSNN và NSĐP năm 2010
Cân đối dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2010
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2010
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.