Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2010

BỘ TÀI CHÍNH                                                              Phụ lục số 01/CKTC-NSNN
 
CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2010
(Kèm theo Quyết định số 3234/QĐ-BTC ngày 21/12/2009
của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2010)
 
Đơn vị tính: Tỷ đồng
STT
Chỉ tiêu
Dự toán
Năm 2010
A
Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước
461,500
1
Thu nội địa
294,700
2
Thu từ dầu thô
66,300
3
Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu
95,500
4
Thu viện trợ không hoàn lại
5,000
B
Thu kết chuyển từ năm trước sang
1,000
C
Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước
582,200
1
Chi đầu tư phát triển
125,500
2
Chi trả nợ và viện trợ
70,250
3
Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính
335,560
4
Chi cải cách tiền lương
35,490
5
Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
100
6
Dự phòng
15,300
D
Bội chi ngân sách nhà nước
119,700
 
Tỷ lệ bội chi so GDP
6.20%
E
Nguồn bù đắp bội chi ngân sách nhà nước
119,700
1
Vay trong nước
98,700
2
Vay ngoài nước
21,000
(Nguồn: Cổng TTĐT Bộ Tài chính)
 

Các tin khác
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2010
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.