Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2012

BỘ TÀI CHÍNH 

Phụ lục số 04/CKTC-NSNN

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CHI NSTW, CHI NSĐP

THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 3008/QĐ-BTC ngày 14/12/2011

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2012)

 

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

Chia ra

năm 2012

NSTW

NSĐP

A

B

1 = 2 + 3

2

3

A

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

903.100

 

(1)  526.132

 

 

(2)  376.968

 

I

Chi đầu tư phát triển

180.000

95.400

84.600

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

30.174

13.174

17.000

2

Chi khoa học, công nghệ

6.008

3.018

2.990

II

Chi trả nợ và viện trợ

100.000

100.000

 

III

Chi thường xuyên

542.000

277.132

264.868

 

Trong đó:

 

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

135.920

27.920

108.000

2

Chi khoa học - công nghệ

7.160

5.410

1.750

IV

Chi thực hiện cải cách tiền lương

59.300

43.300

16.000

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

100

 

100

VI

Dự phòng

21.700

10.300

11.400

B

CHI TỪ CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN

64.689

46.089

18.600

C

CHI TỪ NGUỒN VAY NGOÀI NƯỚC VỀ CHO VAY LẠI

34.110

34.110

 

 

TỔNG SỐ (A+B+C)

1.001.899

606.331

395.568

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Bao gồm cả số dự kiến bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương là 43.890 tỷ đồng

              (2) Đã bao gồm 107.743 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP; chưa bao gồm số bổ sung có mục tiêu từ NSTW cho NSĐP.

 

Các tin khác
Dự toán thu Ngân sách Nhà nước theo lĩnh vực năm 2012
Cân đối nguồn thu, chi dự toán NSTW và NSĐP năm 2012
Cân đối Ngân sách Nhà nước năm 2012
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.