Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2012

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục số 02/CKTC-NSNN

 

CÂN ĐỐI NGUỒN THU CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 3008/QĐ-BTC ngày 14/12/2011

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2012)

 

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

năm 2012

A

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

 

I

Nguồn thu ngân sách Trung ương

493.675

1

Thu ngân sách Trung ương hưởng theo phân cấp

471.275

 

 - Thu thuế, phí và các khoản thu khác

466.275

 

 - Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại

5.000

2

Thu chuyển nguồn NSTW năm 2011 sang năm 2012

22.400

II

Chi ngân sách Trung ương

633.875

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách Trung ương theo phân cấp

482.242

2

Bổ sung cho ngân sách địa phương

151.633

 

 - Bổ sung cân đối

107.743

 

 - Bổ sung có mục tiêu

43.890

III

Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước

140.200

B

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 

I

Nguồn thu ngân sách địa phương

420.858

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

269.225

2

Thu bổ sung từ ngân sách Trung ương

151.633

 

 - Bổ sung cân đối

107.743

 

 - Bổ sung có mục tiêu

43.890

II

Chi ngân sách địa phương

420.858

1

Chi cân đối ngân sách địa phương

376.968

2

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu

43.890

Các tin khác
Cân đối Ngân sách Nhà nước năm 2012
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.