Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2012

BỘ TÀI CHÍNH 

Phụ lục số 06/CKTC-NSNN

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2012

(Kèm theo Quyết định số 3008/QĐ-BTC ngày 14/12/2011

của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán NSNN năm 2012)

 

Đơn vị tính: Tỷ đồng 

STT

Chỉ tiêu

Dự toán

 năm 2012

A

Tổng số chi ngân sách trung ương

526.132

I

Chi đầu tư phát triển

95.400

1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản

89.510

2

Chi xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư

80

3

Góp vốn cổ phần các tổ chức tài chính quốc tế

20

4

Chi cho vay chính sách (hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, nhà ở cho người nghèo, cho vay hộ đồng bào nghèo vùng ĐBSCL, cho vay xuất khẩu lao động 62 huyện nghèo;…)

850

5

Bù chênh lệch lãi suất tín dụng ưu đãi

4.030

6

Chi bổ sung dự trữ quốc gia

910

II

Chi trả nợ và viện trợ

100.000

1

Chi trả nợ

98.850

2

Chi viện trợ

1.150

III

Chi thường xuyên

277.132

 

Trong đó:

 

1

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề

27.920

2

Chi y tế

12.240

3

Chi dân số và kế hoạch hoá gia đình

970

4

Chi khoa học, công nghệ

5.410

5

Chi văn hoá thông tin

2.410

6

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.220

7

Chi thể dục thể thao

550

8

Chi lương hưu và bảo đảm xã hội

69.310

9

Chi sự nghiệp kinh tế

20.080

10

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

1.200

11

Chi quản lý hành chính

29.390

12

Chi trợ giá mặt hàng chính sách

490

IV

Chi thực hiện cải cách tiền lương

43.300

V

Dự phòng

10.300

B

Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN

46.089

C

Chi từ nguồn vay ngoài nước về cho vay lại

34.110

 

Tổng số (A+B+C)

606.331

 

 

 

Các tin khác
Các khoản thu, chi quản lý qua NSNN năm 2012
Dự toán chi Ngân sách Nhà nước, chi NSTW, chi NSĐP theo cơ cấu chi năm 2012
Dự toán thu Ngân sách Nhà nước theo lĩnh vực năm 2012
Cân đối nguồn thu, chi dự toán NSTW và NSĐP năm 2012
Cân đối Ngân sách Nhà nước năm 2012
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2012
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.