Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2008

 

BỘ TÀI CHÍNH

MINISTRY OF FINANCE

 Phụ lục 08/CKTC-NSNN

Table 08/CKTC-NSNN 

 

DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA,

CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2008

PLAN OF EXPENDITURES ON NATIONAL TARGET PROGRAMS

PROGRAM 135, 5 MILLION HECTARE REFORESTATION PROJECT FY2008

 

 

Triệu đồng - In millions of dong

STT

Tên chương trình dự án
Name of programs, projects

Dự toán
Plan 2008

Chia ra - Including

Vốn ĐTPT
Investment expenditure

Vốn sự nghiệp
Recurrent expenditure

 

Tổng cộng - Total

10,381,560

3,952,100

6,429,460

I

Tổng số các chương trình mục tiêu quốc gia
Total national target programs

7,536,100

1,632,100

5,904,000

1

Chương trình giảm nghèo
Poverty reduction program

333,100

191,100

142,000

2

Chương trình về việc làm
Job creation program

327,000

300,000

27,000

3

Chương trình nước sạch & VS môi trường nông thôn
Rural Safe water & sanitation in rural areas Program

622,000

556,000

66,000

4

Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình
Population and family planning Program

615,000

 

615,000

5

Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS - Program on Prevention of dangerous social diseases, epidemic & HIV/AIDS

1,170,000

180,000

990,000

6

Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm
Foodstuff safety and hygiene assurance program

110,000

 

110,000

7

Chương trình văn hoá - Culture Program

465,000

285,000

180,000

8

Chương trình Giáo dục - đào tạo
Education and training Program

3,480,000

 

3,480,000

9

Chương trình Phòng chống tội phạm
Prevention of criminal Program

142,000

70,000

72,000

10

Chương trình Phòng chống ma túy
Drug addiction prevention program

250,000

50,000

200,000

11

Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Program on consuming energy efficiently and economically

22,000

 

22,000

II

Chương trình 135 - Program 135

2,025,460

1,500,000

525,460

III

Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
Five million hectare reforestation Project

820,000

820,000

 

 

Nguồn website Bộ Tài chính
Các tin khác
Dự toán chi ngân sách Trung ương của từng Bộ, cơ quan trung ương năm 2008
Dự toán chi ngân sách Trung ương theo lĩnh vực năm 2008
Dự toán các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước năm 2008
Dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước năm 2008
Dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2008
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2008
Cân đối dự toán ngân sách nhà nước 2008
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.