Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2008

BỘ TÀI CHÍNH  

MINISTRY OF FINANCE

 Phụ lục 01/CKTC-NSNN

Table 01/CKTC-NSNN

 

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008

PLAN OF STATE BUDGET BALANCE FY 2008

 

 

Tỷ đồng - In billions of dong

Stt
No

Chỉ tiêu - Items

Dự toán
Plan 2008

A

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước
Total state budget balancing revenues

 323,000

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô)
Domestic revenue (excluding oil revenues)

189,300

2

Thu dầu thô - Oil revenues

 65,600

3

Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu
Revenues from import-export, net

64,500

4

Thu viện trợ không hoàn lại - Grants

 3,600

B

Thu kết chuyển từ năm trước sang
Brought forward revenues

  9,080

C

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước
Total state budget balancing expenditures

 398,980

1

Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures

 99,730

2

Chi trả nợ và viện trợ
Repayment of debt and provision of aids

51,200

3

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể
Expenditure on socio-economics, defense, public security, public administration, party and unions

 208,850

4

Chi cải cách tiền lương
Salary reform expenditure

                                28,400

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to financial reserve fund

 100

6

Dự phòng - Contingencies

  10,700

D

Bội chi ngân sách nhà nước - State budget deficit

 66,900

 

Tỷ lệ bội chi so GDP - Budget deficit as share of GDP

5%

 

Nguồn bù đắp bội chi - Deficit financing

 

1

Vay trong nước - Domestic borrowings

                                51,900

2

Vay ngoài nước - External borrowings

15,000

 

Nguồn website Bộ Tài chính
Các tin khác
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.