Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2008

BỘ TÀI CHÍNH

MINISTRY OF FINANCE

Phụ lục 02/CKTC-NSNN

Table 02/CKTC-NSNN

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2008

PLAN OF BALANCE OF CENTRAL BUDGET, LOCAL BUDGET FY 2008

Tỷ đồng - In billions of dong

Stt
No

Chỉ tiêu - Items

Dự toán
Plan 2008

A

Ngân sách trung ương - Central budget

I

Nguồn thu ngân sách trung ương - Revenues

227,818

1

Thu ngân sách trung ương hưởng theo phân cấp
Revenues of central budget by decentralization

220,818

Thu thuế, phí và các khoản thu khác - Tax, fee and other revenues

217,218

Thu từ nguồn viện trợ không hoàn lại - Grants

3,600

2

Thu chuyển nguồn - Brought forward revenues

7,000

II

Chi ngân sách trung ương - Expenditures

294,718

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách trung ương theo phân cấp (không kể bổ sung cho ngân sách địa phương)
Expenditures assigned to the Central budget by decentralization (excluding transfer to local budget)

223,565

2

Bổ sung cho ngân sách địa phương
Transfers to local budget

71,153

Bổ sung cân đối - Balancing transfers

(1) 42,489

Bổ sung có mục tiêu - Target transfers

28,664

III

Vay bù đắp bội chi ngân sách nhà nước
Borrowings to cover budget deficits

66,900

B

Ngân sách địa phương - Local budget

I

Nguồn thu ngân sách địa phương - Revenues

175,415

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp
Revenues of local budget by decentralization

102,182

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương
Transfers from central budget

71,153

Bổ sung cân đối - Balancing transfers

42,489

Bổ sung có mục tiêu - Target transfers

28,664

3

Thu chuyển nguồn - Brought forward revenues

2,080

II

Chi ngân sách địa phương - expenditures

175,415

1

Chi cân đối ngân sách địa phương
Balancing expenditures

146,751

2

Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu
Expenditure from target transfers

28,664

Ghi chú: (1) Bao gồm cả số bổ sung cho NSĐP để thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu theo mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng
Remark: (1) Including transfers to local budget to justify the minimum wage to 450.000 VND/month

Nguồn website Bộ Tài chính
Các tin khác
Cân đối dự toán ngân sách nhà nước 2008
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.