Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2008

BỘ TÀI CHÍNH  

MINISTRY OF FINANCE

 Phụ lục 04/CKTC-NSNN

Table 04/CKTC-NSNN

 

DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008

PLAN OF STATE BUDGET BALANCING EXPENDITURES FY 2008

 

 

Tỷ đồng - In billions of dong

STT
No

Chỉ tiêu
Items

Dự toán
Plan 2008

Chia ra - Including

Trung ương
Central level

Địa phương
Provincial level

A

B

1 = 2 + 3

2

3

A

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước
Total state budget balancing expenditures

398,980

 

(1)    252,229

 

      (2)     146,751

 

I

Chi đầu tư phát triển
Development investment expenditures

99,730

55,680

44,050

 

Trong đó - Of which:

 

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề
Education, training and vocational training

12,500

2,694

9,806

2

Chi khoa học - công nghệ
Science and technology

2,758

1,268

1,490

II

Chi trả nợ và viện trợ
Repayment of debt and provision of aids

51,200

51,200

 

III

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính nhà nước, Đảng, đoàn thể
Expenditure on socio-economics, defense, public security, public administration, party and unions

208,850

117,064

91,786

 

Trong đó - Of which:

 

 

 

1

Chi giáo dục - đào tạo, dạy nghề
Education, training and vocational training

54,060

10,840

43,220

2

Chi khoa học - công nghệ
Science and technology

3,827

2,870

957

IV

Chi cải cách tiền lương
Salary reform expenditures

28,400

22,605

5,795

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
Transfer to financial reserve fund

100

 

100

VI

Dự phòng - Contingencies

10,700

5,680

5,020

B

Chi từ các khoản thu quản lý qua NSNN
Unbalance expenditures

47,698

38,438

9,260

C

Chi từ khoản vay ngoài nước về cho vay lại
On-lending expenditures

12,800

12,800

 

 

Tổng số  (A+B+C) - Total

459,478

303,467

156,011

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Bao gồm cả 28.664 tỷ đồng bố trí cân đối NSTW để thực hiện bổ sung có mục tiêu cho NSĐP và số bổ sung để thực hiện điều chỉnh tiền lương trong năm 2008 theo chế độ quy định

 (2) Bao gồm 42.489 tỷ đồng chi bổ sung từ NSTW cho NSĐP (bổ sung cân đối và bổ sung thực hiện điều chỉnh tiền lương theo mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng)

Remark: (1) Including VND 28.664 billion of target transfers by central budget to local budget and transfers to justify the salary reform in 2008

 (2) Including VND 42.489 billion transfered to local budget by central budget (balance transfers and salary reform changes in minimum wage to 450.000 VND/month)

 

 

Nguồn website Bộ Tài chính
Các tin khác
Dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2008
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2008
Cân đối dự toán ngân sách nhà nước 2008
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2008
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.