Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2006

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục 06/CKTC-NSNN

 

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO LĨNH VỰC NĂM 2006

Tỷ đồng

STT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN  2006

A

TỔNG SỐ CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

214,558

I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

46,180

 

TRONG ĐÓ

 

1

CHI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN

40,490

2

CHI BỔ SUNG QUỸ HỖ TRỢ XUẤT KHẨU

100

3

GÓP VỐN CỔ PHẦN CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

20

4

CHI CHO VAY LÀM NHÀ ĐBSCL

150

5

BÙ CHÊNH LỆCH LÃI SUẤT TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC

2,000

6

CHI DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG

610

II

CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ

40,800

1

TRẢ NỢ TRONG NƯỚC

29,950

2

TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI

10,250

3

VIỆN TRỢ

600

III

CHI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

76,389

1

CHI QUỐC PHÒNG

18,063

2

CHI AN NINH

8,316

3

CHI ĐẶC BIỆT

207

4

CHI GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ

10,056

5

CHI Y TẾ

4,294

6

CHI DÂN SỐ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ GIA ĐÌNH

512

7

CHI KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

2,404

8

CHI VĂN HOÁ THÔNG TIN

718

9

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

472

10

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

171

11

CHI LƯƠNG HƯU VÀ BẢO ĐẢM XÃ HỘI

19,542

12

CHI SỰ NGHIỆP KINH TẾ

4,901

13

CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

6,117

14

CHI TRỢ GIÁ MẶT HÀNG CHÍNH SÁCH

368

15

CHI KHÁC

248

IV

CHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

21,376

V

DỰ PHÒNG

7,450

VI

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

22,363

B

CHI TỪ CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN

19,199

C CHI TỪ NGUỒN VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI

12,200

 

TỔNG SỐ (A+B+C)

245,957

Ghi chú: (1) Đã bao gồm 28.770 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương

Nguồn website Bộ Tài chính
Các tin khác
Phụ lục 07/CKTC-NSNN Dự toán chi ngân sách TW của từng Bộ, cơ quan TW
Phụ lục 08/CKTC-NSNN Dự toán chi chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2006
Phụ lục 09/CKTC-NSNN Dự toán thu, chi ngân sách của các tỉnh, thành trực thuộc TW
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.