Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2006

BỘ TÀI CHÍNH
Phụ lục 08/CKTC-NSNN
 
 
DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA, CHƯƠNG TRÌNH 135, DỰ ÁN TRỒNG MỚI 5 TRIỆU HA RỪNG NĂM 2006
Đơn vị tính: Triệu đồng
STT
Tên chương trình dự án
Dự toán 2006
Chia ra
Vốn ĐTPT
Vốn sự nghiệp
 
Tổng cộng
8,631,000
3,900,000
4,731,000
I
Tổng số các chương trình mục tiêu quốc gia
6,205,000
1,540,000
4,665,000
1
Chương trình xoá đói giảm nghèo và việc làm
925,000
730,000
195,000
2
Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn
353,000
330,000
23,000
3
Chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình
572,000
60,000
512,000
4
Chương trình phòng chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS
910,000
140,000
770,000
5
Chương trình văn hoá
370,000
230,000
140,000
6
Chương trình Giáo dục - Đào tạo
2,970,000
 
2,970,000
7
Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm
105,000
50,000
55,000
II
Chương trình 135
1,816,000
1,750,000
66,000
III
Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
610,000
610,000
 
(Nguồn website Bộ Tài chính)

Các tin khác
Phụ lục 09/CKTC-NSNN Dự toán thu, chi ngân sách của các tỉnh, thành trực thuộc TW
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.