Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2006

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục 02/CKTC-NSNN

 

CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NSTW VÀ NSĐP NĂM 2006

Đơn vị tính: Tỷ đồng

 

STT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN 2006

A

NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

 

I

NGUỒN THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

166,058

1

THU NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

160,058

 

THUẾ, PHÍ VÀ THU KHÁC

157,558

 

VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

2,500

2

THU CHUYỂN NGUỒN

6000

II

CHI NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG

214,558

1

CHI THUỘC NHIỆM VỤ CỦA NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG THEO PHÂN CẤP (KHÔNG KỂ BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG)

163,425

2

BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

51,133

 

BỔ SUNG CÂN ĐỐI

22,363

 

BỔ SUNG MỤC TIÊU

28,770

III

VAY BÙ ĐẮP BỘI CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

48,500

B

NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 

I

NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

130,975

1

THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG HƯỞNG THEO PHÂN CẤP

77,842

2

THU BỔ SUNG TỪ NSTW

51,133

  BỔ SUNG CÂN ĐỐI

22,363

 

BỔ SUNG MỤC TIÊU

28,770

3

THU CHUYỂN NGUỒN

2,000

II

CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

130,975

1

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

102,205

2

CHI TỪ NGUỒN BỔ SUNG MỤC TIÊU

28,770

Ghi chú: (1) Trong đó chi đầu tư từ vốn ngoài nước 3.500 tỷ đồng.

 

Nguồn website Bộ Tài chính
Các tin khác
Phụ lục 03/CKTC-NSNN Dự toán thu cân đối Ngân sách Nhà nước năm 2006
Phụ lục 04/CKTC-NSNN Dự toán chi cân đối Ngân sách Nhà nước năm 2006
Phụ lục 05/CKTC-NSNN Dự toán các khoản thu quản lý qua Ngân sách Nhà nước năm 2006
Phụ lục 06/CKTC-NSNN Dự toán chi Ngân sách TW theo lĩnh vực năm 2006
Phụ lục 07/CKTC-NSNN Dự toán chi ngân sách TW của từng Bộ, cơ quan TW
Phụ lục 08/CKTC-NSNN Dự toán chi chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2006
Phụ lục 09/CKTC-NSNN Dự toán thu, chi ngân sách của các tỉnh, thành trực thuộc TW
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.