Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2006

BỘ TÀI CHÍNH

 Phụ lục 04/CKTC-NSNN

 

DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2006

Tỷ đồng

STT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN 2006

CHIA RA

TRUNG ƯƠNG

ĐỊA PHƯƠNG

A

B

1 = 2 + 3

2

3

A TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

294,400

(1)192,195

(2)102,205

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

81,580

46,180

35,400

 

TRONG ĐÓ

 

 

 

1

CHI CHO GD ĐÀO TẠO, DẠY NGHỀ

9,705

3,995

5,710

2

CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

2,272

1,252

1,020

II

CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ

40,800

40,800

 

III

CHI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

131,473

76,389

55,084

 

TRONG ĐÓ

 

 

 

1

CHI CHO GD ĐÀO TẠO

36,367

10,056

26,311

2

CHI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

3,157

2,404

753

IV

CHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

29,197

21,376

7,821

V

BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

100

 

100

VI

DỰ PHÒNG

11,250

7,450

3,800

B

CHI TỪ CÁC KHOẢN THU QUẢN LÝ QUA NSNN

22,169

19,199

2,970

C

CHI VAY NƯỚC NGOÀI VỀ CHO VAY LẠI

12,200

12,200

 

TỔNG SỐ (A+B+C)

328,769

223,594

105,175

 

Ghi chú: (1) Bao gồm 28.770 tỷ đồng bố trí cân đối NSTW để bổ sung có mục tiêu cho NSĐP

              (2) Bao gồm 22.363 tỷ đồng chi bổ sung cân đối từ NSTW cho NSĐP

Nguồn website Bộ Tài chính
Các tin khác
Phụ lục 05/CKTC-NSNN Dự toán các khoản thu quản lý qua Ngân sách Nhà nước năm 2006
Phụ lục 06/CKTC-NSNN Dự toán chi Ngân sách TW theo lĩnh vực năm 2006
Phụ lục 07/CKTC-NSNN Dự toán chi ngân sách TW của từng Bộ, cơ quan TW
Phụ lục 08/CKTC-NSNN Dự toán chi chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2006
Phụ lục 09/CKTC-NSNN Dự toán thu, chi ngân sách của các tỉnh, thành trực thuộc TW
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.