Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2006

BỘ TÀI CHÍNH

Phụ lục 01/CKTC-NSNN

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2006

Tỷ đồng

STT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN 2006

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

237,900

1

THU NỘI ĐỊA (KHÔNG KỂ THU TỪ DẦU THÔ)

132,000

2

THU DẦU THÔ

63,400

3

THU CÂN ĐỐI TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

40,000

4

THU VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI

2,500

B

THU KẾT CHUYỂN TỪ NĂM TRƯỚC SANG

8,000

C

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

294,400

1

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

81,580

2

CHI TRẢ NỢ VÀ VIỆN TRỢ

40,800

3

CHI PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH, QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ

131,473

4

CHI CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG

29,197

5

BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

100

6

DỰ PHÒNG

11,250

D

BỘI CHI NGÂN SÁCH

48,500

 

TỶ LỆ BỘI CHI SO GDP

5%

 

NGUỒN BÙ ĐẮP BỘI CHI NSNN

 

1

VAY TRONG NƯỚC

36,000

2

VAY NGOÀI NƯỚC

12,500

 

Nguồn website Bộ Tài chính
Các tin khác
Phụ lục 02/CKTC-NSNN cân đối nguồn thu, chi dự toán Ngân sách TW và Ngân sách địa phương năm 2006
Phụ lục 03/CKTC-NSNN Dự toán thu cân đối Ngân sách Nhà nước năm 2006
Phụ lục 04/CKTC-NSNN Dự toán chi cân đối Ngân sách Nhà nước năm 2006
Phụ lục 05/CKTC-NSNN Dự toán các khoản thu quản lý qua Ngân sách Nhà nước năm 2006
Phụ lục 06/CKTC-NSNN Dự toán chi Ngân sách TW theo lĩnh vực năm 2006
Phụ lục 07/CKTC-NSNN Dự toán chi ngân sách TW của từng Bộ, cơ quan TW
Phụ lục 08/CKTC-NSNN Dự toán chi chương trình mục tiêu Quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2006
Phụ lục 09/CKTC-NSNN Dự toán thu, chi ngân sách của các tỉnh, thành trực thuộc TW
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2006
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng Thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.