Lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
(25/02/2020 11:00:00)
Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước. Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu toàn văn và đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước nghiên cứu, đóng góp ý kiến. [Xem toàn văn]
Họ và tên*
Địa chỉ*
Điện thoại
Fax
Email*
Tiêu đề*
Nội dung*
File đính kèm
(*.doc,*.docx,*.xls,*.xlsx,*.ppt,*.pptx,*.rtf,*.txt,*.zip,*.pdf,*.rar,*.tar)
 
Mã an toàn*
Dự thảo đã hết hạn lấy ý kiến đóng góp!
Các ý kiến đóng góp
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
Người gửi: Lê Hoàng Minh
Email: toiyeuvietnam@...
Kính gửi Bạn soạn thảo Nghị định,

Sau khi nghiên cứu Dự thảo Nghị định tôi có 01 điểm đề nghị Ban biên soạn cân nhắc quy định về "Trình độ lý luận chính trị đối với chức danh Phó vụ trưởng và tương đương thuộc Bộ" tại Khoản 4, Điều 11, Dự thảo Nghị định.

Theo quy định của Dự thảo: Trình độ lý luận chính trị đối với chức danh Phó vụ trưởng và tương đương thuộc Bộ hiện nay là "Có bằng cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị và tương đương" là không phù hợp vì:
1. Quy định về việc học cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung đòi hỏi yêu cầu về tuổi (nam trên 40 tuổi; nữ trên 35 tuổi), trong khi học tập trung sẽ ảnh hưởng đến công tác của nhiều công chức. Vì vậy, quy định hiện hành sẽ không phù hợp chủ trương của Đảng về khuyến khích cán bộ trẻ. Đặc biệt đối với cán bộ cấp Phó Vụ trưởng cần tạo nguồn sớm và đa dạng để xây dựng đội cán bộ chủ chốt cấp Vụ trưởng.
2. Quy định hiện nay dẫn đến yêu cầu về lý luận chính trị giữa chức danh "Vụ trưởng" và "Phó Vụ trưởng" là giống nhau (đều là cao cấp lý luận chính trị) chưa tạo được lội trình về đào tạo, phát triển và phấn đấu giữa hai chức danh lãnh đạo nói trên.

Vì vậy, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu phương án: (i) Chỉ quy định chức yêu cầu về "trung cấp lý luận chính trị" đối với chức danh "Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Bộ"; (ii) Bổ sung thêm quy định về "cao cấp lý luận chính trị hoặc đang học cao cấp lý luận chính trị" đối với chức danh "Phó Vụ trưởng và tương đương thuộc Bộ".

Trên đây là ý kiến tham gia của tôi đối với Dự thảo Nghị định. Đề nghị Ban biên soạn tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Trân trọng cảm ơn.
Lê Hoàng Minh 

Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
Người gửi: Nguyễn Hữu Phước
Email: nhphuocxd@...
     Kính đến ban biên Soạn dự thảo Nghị định. Kính đề nghị sửa đổi tại Khoản 3 Điều 24 dự thảo Nghị định như sau:
Theo Dự thảo ghi:
" 3. Kinh nghiệm công tác
Đã có thời gian từ đủ 03 năm trở lên đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ: phó trưởng phòng và tương đượng trở lên; hoặc là công chức, viên chức đã có thời gian công tác trongcơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập  từ đủ 05 năm trở lên trong đó có ít nhất 03 năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ."
Đề nghị điều chỉnh:
" 3. Kinh nghiệm công tác
Đã có thời gian từ đủ 03 năm đảm nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở một trong các chức vụ: phó trưởng phòng và tương đương trở lên; hoặc là công chức, viên chức đã có thời gian công tác trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc đơn vị sự nghiệp công lập từ đủ 05 năm trở lên trong đó có ít nhất 03 năm được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ và đã giữ ngạch chuyên viên đủ 03 năm trở lên."
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
Người gửi: Nguyên Văn An
Email: nguyenvanan1965@...
 Kính gửi Ban soạn thảo. Theo tôi cần cân nhắc thêm các điểm sau:
1. Nghị định cần bảo đảm thống nhất về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo giữa các cơ quan Nhà nước, Đảng và Quốc hội, tạo cơ sở cho việc luân chuyển cán bộ sau này, bảo đảm công bằng và thống nhất trong bổ nhiệm trong toàn hệ thống chính trị.

2. Nghị định cần bổ sung điều khoản chuyển tiếp đối với các tiêu chuẩn sau năm 2021, tránh trường hợp bất khả kháng khi toàn bộ lãnh đạo cơ quan bị cách chức, từ chức như vừa qua, nhưng cán bộ quy hoạch chưa kịp hoàn chỉnh các tiêu chuẩn (như lý luận chính trị trung cấp học mất 1 năm, lý luận chính trị cao cấp mất 2 năm). Việc quy định nhưng khó thực hiện dẫn đến tính khả thi thấp như thời gian qua. 

3. Nên cân nhắc thêm về quy định Phó Vụ trưởng phải đáp ứng tiêu chuẩn cao cấp lý luận chính trị do theo quy định của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nam phải trên 40 tuổi mới được tham dự khóa học lý luận cao cấp hệ không tập trung. Do đó, nếu vì lý do công việc như đang đảm nhiệm chức Trưởng phòng nên không tham gia được các khoa học hệ tập trung (kéo dài 8 tháng) thì nam phải từ 40 tuổi trỏ lên mới có thể bổ nhiệm vào chức danh Phó Vụ trường (chưa kể khóa học cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung kéo dài trung bình gần 2 năm). Điều này không phù hợp với chủ trương của Đảng về khuyến khích cán bộ trẻ.Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
Người gửi: Nguyen Binh
Email: purovietnam@...
Theo Nghị định công chức quản lý từ cấp Phó Vụ trưởng phải có lý luận chính trị cao cấp. Trong khi Học viện Chính trị quốc gia HCMN quy định muốn học lý luận cao cấp hệ không tập trung thì nam phải từ 40 tuổi. Học xong cũng 41-42 tuổi mới bổ nhiệm, như vậy vô hình chung đi ngược với chủ trương trẻ hóa đội ngũ công chức, không khuyến khích công chức trẻ
Tiêu đề:Góp ý dự thảo: Dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước
Người gửi: Nguyễn Minh Quang
Email: doan_khac@...
 Dự thảo Nghị định có điểm không phủ hợp theo đó Cục trưởng thuộc Bộ chỉ yêu cầu có tiêu chuẩn chuyên viên trong khi Vụ trưởng thuộc Bộ tiêu chuẩn chuyên viên chính. Ngoài ra, yêu cầu phải có Lý luận chính trị cao cấp đối với cấp Phó Vụ trưởng chưa phù hợp do mức này cao hơn mức quy định hiện hành khiến phải bổ sung trong thời gian ngắn chứng chỉ. Hơn nữa thực tế cho thấy việc nâng tiêu chuẩn như vậy không cần thiết, chưa tương ứng với các cấp quản lý tương đương ở địa phương, chưa ghi nhận trước hợp việc không có lý luận chính trị cao cấp ảnh hưởng đến thực thi chức năng quản lý. Ngoài ra, cần tính đến việc tổ chức thi tuyển cán bộ cấp Phó Vụ trưởng trong tương lai không là người trong Đảng
Tiêu đề:Góp dự thảo NĐ bổ nhiệm CB
Người gửi: Khánh toàn
Email: khanhtoan2087@...

Tuy nhiên cần bỏ tiêu chí "Chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính" này và cần thiết.

Chúng tôi thấy, nội dung này không phù hợp với cải cách hành chính, nó như một loại GIẤY PHÉP CON để cán bộ công chức tìm cách vượt qua. Vừa rồi Bộ nội vụ đã có chương trình khung đào tạo bỗi dưỡng cán bộ lãnh đạo theo từng cấp rất quy mô. Bây giờ lại ban hành quy định phải có loại chửng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính "GIẤP PHÉP CON" này là chưa phải cải cách hành chính và không phù hợp trong xu thế công nghệ 4.0 hiện nay. Nếu cầu chỉ yêu cầu cán bộ được bộ nhiệm đã tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch chuyên viên chính là được rồi của địa phương tổ chức. Vì công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bộ phận tổ chức cán của đơn vị đã theo dõi, bên cạnh đó sở nội vụ cũng theo dõi, hồ sơ cán bộ cũng được cập nhật hành năm nên không phải có chứng chỉ để tổ chức 1 kỳ thì tốn kém thời gian, kinh phí và nghe nói vẫn có hiện tượng... không hay trong kỳ thi này.

 Xin cảm ơn

Về đầu trang        
Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ       Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tinLiên hệEnglish中文     
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.