Văn bản quy phạm pháp luật » Tất cả văn bản
Cơ cấu tổ chức (3402) Hành chính (2917) Thuế - Lệ phí (2147)
Chính sách (2102) Đất đai - Nhà ở (1853) Doanh nghiệp (1824)
Tài chính - Ngân hàng (1599) Giáo dục - Đào tạo (1335) Lao động - Tiền lương (1016)
Xây dựng (911) Y tế - Sức khỏe (825) Xuất - Nhập khẩu (801)
Nông nghiệp (774) Đầu tư (760) Giao thông (760)
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
32/2019/TT-NHNN 31/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2013/TT-NHNN ngày 06 tháng 09 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc mua, bán và xử lý nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
29/2019/TT-BNNPTNT 31/12/2019 Quy định xử lý động vật rừng là tang vật, vật chứng; động vật rừng do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp Nhà nước
28/2019/TT-BNNPTNT 31/12/2019 Quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản
27/2019/TT-BTNMT 31/12/2019 Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường
27/2019/QĐ-UBND 31/12/2019 Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
26/2019/QĐ-UBND 31/12/2019 Ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
25/2019/QĐ-UBND 31/12/2019 Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang
21/2019/TT-BTTTT 31/12/2019 Quy định về thuyết minh doanh thu dịch vụ viễn thông
20/2019/TT-BTTTT 31/12/2019 Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lắp đặt mạng cáp ngoại vi viễn thông"
20/2019/TT-BXD 31/12/2019 Hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
19/2019/TT-BXD 31/12/2019 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
15/2019/TT-BVHTTDL 31/12/2019 Quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
13/2019/TT-BKHĐT 31/12/2019 Quy định năm 2020 làm năm gốc để tính các chỉ tiêu thống kê theo giá so sánh
12/2019/TT-BTP 31/12/2019 Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp
99/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
59/2019/QĐ-UBND 30/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc
40/2019/TT-BLĐTBXH 30/12/2019 Quy định danh mục cơ sở vật chất, trang thiết bị đánh giá kỹ năng nghề quốc gia cho nghề Điện tử công nghiệp ở các bậc trình độ kỹ năng nghề 1, 2, 3
38/2019/TT-BLĐTBXH 30/12/2019 Hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
35/2019/TT-BLĐTBXH 30/12/2019 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
34/2019/TT-BYT 30/12/2019 Quy định về tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quân dân y và tổ chức chỉ đạo hoạt động kết hợp quân dân y
33/2019/TT-BLĐTBXH 30/12/2019 Quy định về tổ chức hoạt động thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
32/2019/QĐ-UBND 30/12/2019 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài tại tỉnh Đắk Lắk
27/2019/TT-BGDĐT 30/12/2019 Quy định nội dung chính ghi trên văn bằng và phụ lục văn bằng giáo dục đại học
26/2019/TT-BGDĐT 30/12/2019 Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
25/2019/QĐ-UBND 30/12/2019 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ
25/2019/TT-BGDĐT 30/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2013/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo
100/2019/NĐ-CP 30/12/2019 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
10/2019/TT-BTP 30/12/2019 Quy định về tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
98/2019/NĐ-CP 27/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật
47/2019/QĐ-UBND 27/12/2019 Ban hành Đơn giá xây dựng công trình - Phần nhà cửa, vật kiến trúc và nội thất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình
37/2019/QĐ-TTg 27/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
29/2019/TT-NHNN 27/12/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
27/2019/TT-BNNPTNT 27/12/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, liên tịch ban hành
26/2019/TT-BNNPTNT 27/12/2019 Quy định về lưu mẫu giống cây trồng; kiểm định ruộng giống, lấy mẫu vật liệu nhân giống cây trồng; kiểm tra nhà nước về chất lượng giống cây trồng nhập khẩu
25/2019/TT-BNNPTNT 27/12/2019 Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng
195/2019/TT-BQP 27/12/2019 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 18/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn vật nổ sau chiến tranh
89/2019/TT-BTC 26/12/2019 Hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
51/2019/QĐ-UBND 26/12/2019 Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020
41/2019/QĐ-UBND 26/12/2019 Ban hành mức thu tiền sử dụng khu vực biển đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020
33/2019/TT-BYT 26/12/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành, liên tịch ban hành
30/2019/TT-BLĐTBXH 26/12/2019 Hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý
24/2019/TT-BGDĐT 26/12/2019 Ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên
17/2019/TT-BXD 26/12/2019 Hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình
15/2019/TT-BXD 26/12/2019 Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng
14/2019/TT-BXD 26/12/2019 Hướng dẫn xác định và quản lý chỉ số giá xây dựng
13/2019/TT-BXD 26/12/2019 Quy định việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
77/2019/QĐ-UBND 25/12/2019 Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt và giá dịch vụ xử lý nước thải (nước rỉ rác) tại Khu liên hợp xử lý rác Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
52/2019/TT-BGTVT 25/12/2019 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
50/2019/QĐ-UBND 25/12/2019 Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre
« Đầu‹ Trước1051 - 1100 | 42145Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.