Văn bản chỉ đạo điều hành » Tất cả văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
79/NQ-CP 22/07/2021 Về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng chống dịch COVID-19
4974/VPCP-KTTH 22/07/2021 V/v vướng mắc thuế GTGT, thuế TNCN đối với người cho thuê nhà
1318/QĐ-TTg 22/07/2021 Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025
1316/QĐ-TTg 22/07/2021 Phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam
198/TB-VPCP 21/07/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp lần thứ năm Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
1315/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026
1314/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026
1313/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026
1312/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021 - 2026
1311/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026
1310/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2021 - 2026
1309/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026
1308/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2021 - 2026
1307/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
1306/QĐ-TTg 21/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
985/TTg-NN 20/07/2021 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
984/TTg-NN 20/07/2021 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
78/NQ-CP 20/07/2021 Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19
4916/VPCP-CN 20/07/2021 V/v Đề án đánh giá và đề xuất giải pháp cải thiện hạ tầng giao thông trong khu vực 04 xã đảo, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh
197/TB-VPCP 20/07/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về xử lý vướng mắc trong giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với chuyên gia sang giúp Lào thuộc Ban Xây dựng 64
1292/QĐ-TTg 20/07/2021 Về việc thành lập Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
1286/QĐ-TTg 20/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
1285/QĐ-TTg 20/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021 - 2026
1283/QĐ-TTg 20/07/2021 Công nhận thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020
1282/QĐ-TTg 20/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026
1281/QĐ-TTg 20/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026
1280/QĐ-TTg 20/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026
1279/QĐ-TTg 20/07/2021 Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 - 2026
1277/QĐ-TTg 20/07/2021 Về việc thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
972/TTg-NN 19/07/2021 V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
194/TB-VPCP 19/07/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại buổi làm việc với Bộ Y tế về một số nội dung khoa học công nghệ ngành Y tế
193/TB-VPCP 19/07/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về xây dựng dự thảo Nghị định quy định về hoạt động lấn biển
1260/QĐ-TTg 19/07/2021 Phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2027"
1248/QĐ-TTg 19/07/2021 Phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030
1246/QĐ-TTg 19/07/2021 Phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
971/TTg-KGVX 18/07/2021 V/v thống kê nhân lực y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19
970/TTg-KGVX 18/07/2021 V/v thành lập "Tổ công tác đặc biệt" phòng, chống dịch COVID-19
4850/VPCP-KGVX 18/07/2021 V/v hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025
192/TB-VPCP 18/07/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về công tác phòng, chống dịch COVID-19
969/TTg-KGVX 17/07/2021 V/v thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch tại một số địa phương
191/TB-VPCP 17/07/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp thường trực Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19
19/CT-TTg 16/07/2021 Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
187/TB-VPCP 16/07/2021 Kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp về triển khai một số dự án đường bộ cao tốc giai đoạn 2021 - 2025
1242/QĐ-TTg 16/07/2021 Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương
1240/QĐ-TTg 16/07/2021 Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
1233/QĐ-TTg 16/07/2021 Về việc bổ nhiệm đồng chí Đại tá Vũ Kim Hà giữ chức Phó Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng
76/NQ-CP 15/07/2021 Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030
4777/VPCP-QHĐP 15/07/2021 V/v các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh
186/TB-VPCP 15/07/2021 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với Thành phố Hồ Chí Minh và 26 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ
1232/QĐ-TTg 15/07/2021 Phê duyệt Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2021 - 2025
1 - 50 | 41191Sau ›Cuối »  Chuyển tới trang:
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.