Các kế hoạch 5 năm

Hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm bao gồm

STT Chỉ tiêu Đơn vị tính 1996-2000 2001-2005
A CHỈ TIÊU KINH TẾ      
1 Tăng trưởng kinh tế % 9-10 7,5
  Trong đó:      
       Nông, lâm, ngư nghiệp % 4,5-5 4,3
       Công nghiệp % 14-15 10,8
       Dịch vụ % 12-13 6,2
2 Tốc độ tăng giá trị sản xuất      
       Nông, lâm, ngư nghiệp %   4,8
       Công nghiệp %   13
       Dịch vụ %   7,5
3 GDP theo giá hiện hành (đến năm cuối)      
  Tổng GDP theo VNĐ nghìn tỷ đồng   2650-2660
  Tổng GDP qui USD Tỷ USD    
  Thu nhập bình quân đầu người USD/người    
4 Cơ cấu kinh tế (đến năm cuối)      
       Nông, lâm, ngư nghiệp % 19-20 20-21
       Công nghiệp và xây dựng % 34-35 38-39
       Dịch vụ % 45-46 41-42
5 Xuất nhập khẩu      
       Tổng kim ngạch xuất khấu Tỷ USD    
       Tốc độ tăng xuất khẩu % 28 16
       Tổng kim ngạch nhập khấu Tỷ USD    
       Tốc độ tăng nhập khẩu % 24  
6 Đầu tư phát triển       
       Tổng đầu tư phát triển 5 năm Tỷ USD   59-61
       Tổng đầu tư phát triển/GDP % 30 31-32%
  Cơ cấu đầu tư      
       Đầu tư phát triển nông nghiệp %   13
       Đầu tư phát triển công nghiệp %   44
       Đầu tư phát triển dịch vụ, du lịch     15
       Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng %    
       Đầu tư vào các ngành KH-CN, GD-ĐT, Y tế, VHXH %   8
       Đầu tư vào các ngành khác %   20
B CHỈ TIÊU XÃ HỘI      
       Dân số trung bình (năm cuối kỳ) Triệu người    
       Mức giảm tỷ lệ sinh 1/1000   0,5
       Tỷ lệ tăng dân số % 1,8 1,2
       Tuổi thọ bình quân tuổi   70
       Tỷ lệ biết chữ trong dân cư %    
       Tỷ lệ hộ nghèo % 10 10
       Lao động được giải quyết việc làm triệu người 2 7,5
       Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 22-25 30


Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Các tin khác
Hệ thống chỉ tiêu KT-XH tổng hợp hàng năm từ năm 1986-2004 và dự báo 2005
Kế hoạch phát triển Kinh tế-Xã hội 5 năm 2001-2005
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Trang Đa phương tiện Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.