Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 1258/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân khu 5 và thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Trung Thu


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ____________
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
______________

Số: 1258/QĐ-TTg

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
______________________________

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân khu 5 và thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Trung Thu
_____________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam ngày 21 tháng 12 năm 1999;

Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị tại văn bản số 2583-CVNS/BTCTW ngày 19 tháng 9 năm 2007;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại văn bản số 228/ĐUQSTW ngày 07 tháng 8 năm 2007; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 21/TTr-BNV ngày 15 tháng 8 năm 2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

- Bổ nhiệm có thời hạn Thiếu tướng Nguyễn Trung Thu, Tư lệnh Quân đoàn 3, giữ chức Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

- Thăng quân hàm từ Thiếu tướng lên Trung tướng đối với đồng chí Nguyễn Trung Thu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Nguyễn Trung Thu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Chính trị (để báo cáo);

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN, các PCN,

các Vụ NC, TCCB; Website Chính phủ;

- Lưu: VT, VPBCS (3), H30

THỦ TƯỚNG

(Đã ký)

Nguyễn Tấn Dũng

 

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD1258TTG.DOC (29184 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.