Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 1073/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viênỦy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2004-2009


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

——

Số: 1073/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên

Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2004-2009

_________

 

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

 

Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Điều 122 Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 107/2004/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tại tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2008 và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại tờ trình số 2360/TTr-BNV ngày 05 tháng 8 năm 2008,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê chuẩn ông Hoàng Quốc Vượng, Tỉnh ủy viên, giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2004-2009.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và ông Hoàng Quốc Vượng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng CP;

- VPCP: BTCN;

- TTĐT;

- Lưu: VT, TCCV (5b)

THỦ TƯỚNG

 

 (Đã ký)

 

Nguyễn Tấn Dũng

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD1073TTG.DOC (32256 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.