Thông tin chi tiết Văn bản quy phạm pháp luật

Quyết định số 251/2007/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Ninh Thuận : Về việc chia tách thôn An Thạnh của xã An Hải, huyện Ninh Phước để thành lập thôn An Thạnh 1 và thôn An Thạnh 2


ỦY BAN NHÂN DÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN

_________________

Số: 251/2007/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 24 tháng 9 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chia tách thôn An Thạnh của xã An Hải, huyện Ninh Phước

 để thành lập thôn An Thạnh 1 và thôn An Thạnh 2

________________________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06/12/2002 của Bộ Nội vụ  về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn và tổ dân phố;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận tại Tờ trình số 310/TTr-SNV ngày 28/8/2007 và Báo cáo thẩm định số 699/BC-STP ngày 13/9/2007 của Sở Tư pháp,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Nay chia tách thôn An Thạnh thuộc xã An Hải, huyện Ninh Phước để thành lập 2 thôn: thôn An Thạnh 1 và thôn An Thạnh 2 như sau:

1. Thôn An Thạnh 1:

- Dân số: 531 hộ/2.563 khẩu;

- Diện tích: 127,86 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp phường Tấn Tài và phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; phía Tây giáp thôn An Thạnh 2; phía Nam giáp thôn An Thạnh 2, thôn Hoà Thạnh; phía Bắc giáp phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm.

2. Thôn An Thạnh 2:

- Dân số: 371 hộ/1.859 khẩu;

- Diện tích: 217,38 ha;

- Vị trí địa lý: phía Đông giáp thôn An Thạnh 1; phía Tây giáp thôn Long Bình; phía Nam giáp thôn Tuấn Tú và xã Phước Hải; phía Bắc giáp thôn An Thạnh 1.

Xã An Hải có tổng cộng 7 thôn: thôn Long Bình 1, thôn Long Bình 2, thôn Tuấn Tú, thôn Hoà Thạnh, thôn Nam Cương, thôn An Thạnh 1 và thôn An Thạnh 2.

Điều 2. Số lượng cán bộ thôn An Thạnh 1 là 3 người; thôn An Thạnh 2 là 2 người.

Mức sinh hoạt phí hằng tháng của Ban quản lý thôn căn cứ theo quy định tại Quyết định số 462/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 và công văn số 3060/UBND-NV ngày 29/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hải tổ chức triển khai và tiến hành bầu cử Ban quản lý thôn theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký. Các quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã An Hải và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hoàng Thị Út Lan

Thuộc tính văn bản
Tệp đính kèm: QD251UB.DOC (35328 Byte)
Văn bản khác
Về đầu trang        
    Trang chủ Báo điện tử Chính phủ Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủSơ đồ Cổng thông tin Liên hệEnglish中文  
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ
Quyền Tổng Giám đốc: Nguyễn Hồng Sâm
Trụ sở: 16 Lê Hồng Phong - Ba Đình - Hà Nội.
Điện thoại: Văn phòng: 080 43162; Fax: 080.48924; Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn.
Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.
Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.chinhphu.vn' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.